Varför digital transformation är viktig i detaljhandeln och hur man kommer igång

Det är sant att världen har påverkats enormt av COVID-19 och dess slinga av varianter i mer än tre år. Även om pandemin har hindrat affärsaktiviteter, har återförsäljare fått mandat att påskynda digitala transformationsinitiativ och anpassa kundresan för att överleva dessa utmanande tider.

Detta beror på kundernas önskan om en personlig upplevelse i denna nya normala. Utan teknisk anpassning kommer traditionella företag snart att betraktas som irrelevanta eller ointressanta – och detta kan vara ett hot mot återförsäljare. Även om många återförsäljare inser detta, använder de ofta inte den senaste tekniken som skulle tillåta dem att ge sömlösa upplevelser för sina kunder.

För att förbli relevanta i denna moderna verksamhet måste återförsäljare tänka om sina strategier. Många återförsäljare som motsatte sig den digitala transformationen och istället fokuserade på strategier för försäljningsställen finner nu att de måste komma ikapp.

Vad är digital transformation?

Vi kan inte förneka det faktum att alla företag har genomgått en radikal förändring i den nuvarande miljön. En av de viktigaste faktorerna är digital transformation. Konceptet med digital transformation är användningen av banbrytande teknologier och affärsmodeller för att motivera anställda att bli mer produktiva och öka kundvärdet. Det hjälper organisationer att skapa affärsstrategier, förändrar kulturen och ger bättre personal- och kundservice. Som ett resultat kan företag anpassa sig till marknadens krav och förändringar.

Vad gör digital transformation mer kritisk för återförsäljare nu?

Idag är digital transformation ett inte så nytt koncept, där varje bransch går digitalt för att förbättra sina tjänster och faciliteter för att ligga i framkant. Det har verkligen revolutionerat detaljhandeln mer än någonsin i denna pandemi era.

Digital transformation är en drivande omnikanalupplevelse skräddarsydd efter kundens behov och förväntningar med hjälp av omedelbar tillfredsställelse, skräddarsydda push-meddelanden, prognostisering av marknadstrender, strategisk analys, platsbaserad marknadsföring och förutseende frakt som tillgodoser konsumentbeteende i alla kanaler.

Enligt McKinseys statistik har pandemin ökat efterfrågan på digital teknik inom detaljhandeln. Rapporten anger att tillväxten av e-handel i USA, beräknad till 24 % år 2024, hoppade från 17 % till 33 % inom två månader. Därför är digital teknik absolut nödvändig för återförsäljare att förändra sin affärsmodell i framtiden.

Följande är några anledningar till varför digital transformation är viktig för detaljhandeln:

1. Vi kommer inte att återgå till det normala när som helst snart.
Konsumenternas krav och vanor har förändrats, tillsammans med deras spenderande stilar och deras kanaler för att göra inköp. Eftersom pandemin inte verkar försvinna, förbereder sig återförsäljare för en större ökning av digitala köp.

2. Återförsäljare måste bättre förstå sina leverantörskedjor
Som ett resultat av pandemin har leverantörsnätverk blivit allt mer sårbara. Många återförsäljare har haft problem med att möta konsumenternas efterfrågan eftersom de inte kunde förutse det. En bättre förståelse för lager är nödvändigt för att återförsäljare ska kunna planera sina kundupplevelser online och offline.

3. Digitalt kunniga företag kommer att blomstra
Digitalt kunniga detaljhandelsföretag ligger redan före kurvan. När kunderna inte kan lämna huset och bara spendera på väsentligheter, hjälper digitala kanaler företag att förbli produktiva. Företag med avancerad digital kapacitet och tillgång till data använder redan denna pandemi för att ta marknadsandelar.

4. Kundlojalitet är beroende av varumärken
Kundnöjdheten påverkas allvarligt av restriktioner, social distansering, väntan i kö för inträde i återförsäljare, upprätthållande av personlig hygien och andra förebyggande åtgärder. Dessutom vill de att deras favoritmärken ska tillhandahålla bättre tjänster samtidigt som de tar hand om deras säkerhet. Dessa faktorer driver behovet av omvandling mer än någonsin.

Hur kan digitala transformationer möjliggöras?

Investera i följande tekniker om du vill förändra din detaljhandel.

  • Konversationschatbotar: Kunder förväntar sig högkvalitativ kundservice 24 timmar om dygnet. Konversationschatbotar är typiska för återförsäljare som vill svara på kunders frågor utan att ta mycket tid. En chatbot kan hänvisa en kund till en mänsklig agent om den inte kan tillgodose deras behov. Chatbots i detaljhandeln kan öka försäljningen och minska kostnaderna med personliga, snabba meddelanden.
  • Företagsautomation: Företagsautomation syftar till att effektivisera alla manuella processer och därigenom underlätta organisationens mänskliga ansträngning och på så sätt minska driftskostnader, handläggningstider och fel.
  • Maskininlärningsbaserad detaljhandelsanalys: När organisationer genererar mer data måste de analysera och upptäcka insikter. Med hjälp av maskininlärningsteknik blir databehandlingen otroligt snabb. Företag får praktiska insikter som kan öka intäkterna och förbättra prestanda.
  • En flerkanalsupplevelse: En flerkanalig försäljningsstrategi är ett kännetecken för digital transformation i detaljhandeln, vilket ger ett mer intuitivt och personligt sätt att handla åt sina kunder. Flerkanalig detaljhandel ökar kundbehållningen och kundupplevelsen för både återförsäljare och kunder.

Slutsats

Framgången för varje detaljhandelsföretag beror på hur snart du kan leverera, hur snabbt du kan samla in insikter från data och hur exakt du kan förutsäga konsumentbeteende. Det är därför det är avgörande att ha en solid digital transformationsstrategi. Det råder ingen tvekan om att detaljhandeln kommer att bli allt mer påverkad av digital transformation under 2022 och framåt; återförsäljare måste därför vara förberedda och välja rätt teknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.